Życzenia Bożonarodzeniowe

…ta noc jest dla ciebie. Ukazała się łaska Boga, aby zajaśnieć w twoim życiu. Przyjmij ją, a zajaśnieje w tobie światło Bożego Narodzenia.

Franciszek. Pasterka 2020 r.

Drodzy Parafianie!

Pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia pokoju, Bożej radości i pojednania. Tajemnica Bożego Narodzenia odkrywa przed nami piękno Miłości Boga, która jest ofiarowana człowiekowi. Macierzyńskie oddanie Maryi i poświęcenie świętego Józefa, niech staną się źródłem umocnienia osobistej więzi z Bogiem każdego z nas i wypełnią nasze rodziny miłością, dobrocią i pokojem. Życzymy Wam, aby doświadczenie bezgranicznej miłości Boga pozwoliło na nowo odnaleźć drogę do bliźniego i inspirowało do podejmowania wysiłków na rzecz osób potrzebujących. 

Pochylmy się z pokorą i zdumieniem nad Tajemnicą Wcielonego Słowa, prosząc o wiarę, nadzieję i miłość. Otwórzmy nasze serca na przychodzącego Boga!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku 2022

Życzą pamietający w modlitwie:

Ks. Artur Fura- proboszcz parafii
Wikariusze: ks. Tomasz Jurzyński, ks. Piotr Nojek, ks. Jacek Kutkowski   

Skarżysko- Kamienna, Boże Narodzenie 2021 r.

Może Ci się również spodoba