Życzenia wielkanocne od duszpasterzy

„To jest siła Boga: przemienić w dobro wszystko co nam się przytrafia, także to co trudne, przykre. On rozpogadza nasze burze. Dlatego ,że z Bogiem życie nie umiera nigdy” — Papież Franciszek

„Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach. Popatrzcie na moje ręce i nogi, to Ja jestem”. Łk 24,38-39

Zachęceni przez papieża ,wierzymy że Chrystus zwyciężył  śmierć, objawił siebie Wszechmogącym, Panem życia i śmierci. Wierzymy, że przyjdzie w tę Paschę, by uczynić wszystko nowym, że zmartwychwstaniemy z Nim z naszych śmierci i grzechów. Wierzymy, że On Zmartwychwstały, pełen mocy Ducha przyjdzie do naszego życia, aby w naszych sercach nie gościły więcej lęk i zmieszanie ,ale by wypełnione były radością paschalną. Niech ten świąteczny czas napełni nas wdzięcznością, za wielką Bożą miłość i uzdolni nasze serca do promieniowania na co dzień Chrystusową miłością. Czerpmy z owoców Zmartwychwstania, abyśmy wśród lęków tego świata mieli ufność w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Życzymy, aby osobiste spotkanie z Chrystusem w tajemnicy Zmartwychwstania odnowiło w nas pragnienie stawania się żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie.

Duszpasterze parafii św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej!

Może Ci się również spodoba